نمایش دادن همه 12 نتیجه

لطفاً سفارشی ثبت کنید و در ازای آن امتیاز دریافت کنید.

نرخ تبدیل :۱,۰۰۰ تومان = 1 امتیاز

-60%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
-90%

مربیان کسب و کار

ایونت مارکتینگ

۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
-100%
۴۹,۰۰۰ تومان ۰ تومان
-60%
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
-60%

مربیان کسب و کار

روش برگزاری وبینار

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
-80%

مربیان کسب و کار

طراحی دوره جامع

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
-80%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
-80%
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
-90%

مربیان کسب و کار

نقشه راه مربیان کسب و کار

۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۰۰ تومان

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید: