-60%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
-90%

مربیان کسب و کار

ایونت مارکتینگ

۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
-60%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
-100%
۴۹,۰۰۰ تومان ۰ تومان
-60%
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
-60%

مربیان کسب و کار

روش برگزاری وبینار

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
-80%

مربیان کسب و کار

طراحی دوره جامع

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
-50%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
-80%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
-20%
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید: