۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

مربیان کسب و کار

ایونت مارکتینگ

۲۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
-100%
۴۹,۰۰۰ تومان ۰ تومان

مربیان کسب و کار

روش برگزاری وبینار

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مربیان کسب و کار

طراحی دوره جامع

۳۰۰,۰۰۰ تومان
-40%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید: