-70%

وبینارهای بازاریابی

بازاریابی چریکی (فیلم وبینار)

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-80%

آموزش اختصاصی بازاریابی و فروش برای مشاغل مختلف

بازاریابی محتوایی در صنعت دکوراسیون داخلی

۶۵,۰۰۰ تومان ۱۳,۰۰۰ تومان
-70%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-100%
۱۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان
-50%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
-70%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-80%
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
-70%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-70%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید: