-80%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
-100%
۹۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان
-60%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
-100%
۴۹,۰۰۰ تومان ۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
-50%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
-70%

وبینارهای بازاریابی

فیلم وبینار تدوین تقویم محتوا

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-80%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
-80%
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
-90%

مربیان کسب و کار

نقشه راه مربیان کسب و کار

۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱۴,۹۰۰ تومان

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید: