-80%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
-60%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
-60%

مربیان کسب و کار

روش برگزاری وبینار

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
-50%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان
-70%

وبینارهای بازاریابی

فیلم وبینار تدوین تقویم محتوا

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-80%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
-90%

دیجیتال مارکتینگ

کتاب محل‌های انتشار محتوا

۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۰ تومان
-80%
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید: