دوره رایگان مربیگری کسب و کار

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان

مدرس: مهدی سیاح‌نیا
مخاطبین: مدرسان و مشاوران کسب و کار، مشاوران مدیریت، مربیان کسب و کار
نوع آموزش: دوره آنلاین

این دوره رایگان است ولی برای شرکت باید حداقل ۱۰ هزار تومان به حساب‌ یکی از خیریه‌های کشور واریز کنید.

دوره رایگان مربیان کسب و کار
دوره رایگان مربیگری کسب و کار

۲۰۰,۰۰۰ تومان ۰ تومان

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید: