برندسازی شخصی - گفتگوی رادیو اقتصاد - سیاح‌نیا، برقی

گفتگوی مهندس مجید برقی و مهدی سیاح نیا با موضوع برندسازی شخصی در برنامه پایش رادیو اقتصاد

پرسش و پاسخ بازاریابی در رادیو اقتصاد - سیاح نیا - بخش 1

در این برنامه که در تاریخ 7 اسفند در برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد برگزار شد به سوالات مخاطبان رادیو در رابطه با بازاریابی پاسخ دادم. مهدی سیاح نیا

پرسش و پاسخ بازاریابی در رادیو اقتصاد - سیاح نیا - بخش 2

در این برنامه که در تاریخ 7 اسفند در برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد برگزار شد به سوالات مخاطبان رادیو در رابطه با بازاریابی پاسخ دادم. مهدی سیاح نیا – بخش 2

پرسش و پاسخ بازاریابی در رادیو اقتصاد - سیاح نیا - بخش 3

در این برنامه که در تاریخ 7 اسفند در برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد برگزار شد به سوالات مخاطبان رادیو در رابطه با بازاریابی پاسخ دادم. مهدی سیاح نیا – بخش 3

پرسش و پاسخ بازاریابی در رادیو اقتصاد - سیاح نیا - بخش 4

در این برنامه که در تاریخ 7 اسفند در برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد برگزار شد به سوالات مخاطبان رادیو در رابطه با بازاریابی پاسخ دادم. مهدی سیاح نیا – بخش 4