تیم فنی کانون مربیان کسب و کار در حوزه طراحی سایت می‌توانند هرگونه سایت فروشگاهی را برای شما راه‌اندازی کنند.

مراحل کار ما در طراحی سایت این است که اول یک جلسه با مشتریان خواهیم داشت و نیاز‌های وی را شناسایی می‌کنیم.

سپس با توافق خود ایشان قالب را انتخاب می‌کنیم و مراحل را گام به گام جلو می‌رویم.

تعرفه خدمات سایت:

نمونه کارها

سایت‌های زیر همگی به نوعی توسط کارشناسان خبره کانون مربیان ایجاد شده‌اند یا اگر از قبل بوده‌اند توسط ما پشتیبانی و به‌روز رسانی می‌شوند.