دسته‌بندی همکاری‌های مورد نیاز:

۱. کارشناس فروش تلفنی

۲. مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار

درصورتی که رسانه‌ای با بیش از 30.000 مخاطب دارید برای تهاتر در تبلیغات‌تان میتوانید با ما تماس بگیرید و تهاتر داشته باشیم.

همکاری با مهدی سیاح‌نیا

  • فایل ها را به اینجا بکشید