۳۰۰,۰۰۰ تومان

وبینارهای بازاریابی

استراتژی های قیمت گذاری

۳۰۰,۰۰۰ تومان

وبینارهای بازاریابی

بازاریابی چریکی (فیلم وبینار)

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

وبینارهای بازاریابی

فیلم وبینار تدوین تقویم محتوا

۱۵۰,۰۰۰ تومان
-40%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان

وبینارهای بازاریابی

فیلم وبینار طراحی پرسونا

۱۵۰,۰۰۰ تومان

وبینارهای بازاریابی

فیلم وبینار نهایی سازی فروش

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید: