-80%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
-70%

وبینارهای بازاریابی

بازاریابی چریکی (فیلم وبینار)

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-70%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-80%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
-70%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-70%

وبینارهای بازاریابی

فیلم وبینار تدوین تقویم محتوا

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-80%
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۶۰,۰۰۰ تومان
-70%

وبینارهای بازاریابی

فیلم وبینار طراحی پرسونا

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-70%

وبینارهای بازاریابی

فیلم وبینار نهایی سازی فروش

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-80%
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
-70%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
-70%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید: