نمایش دادن همه 9 نتیجه

لطفاً سفارشی ثبت کنید و در ازای آن امتیاز دریافت کنید.

نرخ تبدیل :۱,۰۰۰ تومان = 1 امتیاز

وبینارهای بازاریابی

فیلم وبینار بازاریابی چریکی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
-80%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
-80%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
-80%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
-80%

وبینارهای بازاریابی

فیلم وبینار طراحی پرسونا

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
-80%

وبینارهای بازاریابی

فیلم وبینار نهایی سازی فروش

۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
-80%
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵۰,۰۰۰ تومان
-80%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
-80%
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فیلم سمینار لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید:

جهت دسترسی به فایل‌های آموزشی لطفاً ایمیل صحیح خود را در کادر زیر وارد نمایید: